Page 94

BIND 7

!H R!0 p an e trad ia to r & R!0 konvektor Elegant design Ismuk og rolig balance. C byggehøjder: 255 - 355 - 455 - 555 655 - 955 mm. Prøvetryk 12 kp/cm*. Leveres grundmalet eller færdlglakeret ved 180° C. R!0 ståtnet Fremstilles som standardnet eller efter mål af koldtrukket, prpffleret sti! med fiydespænding min. 5200 kg/cm*. Brudspænding min. 5650 kg/cm*. Jævnt fordelt forlængelse min. 3X. Forankringsfaktor over 0,6. Opfylder boligministeriets krav for typegodkendelse af betonelementer. AKTIESELSKABET R!BE JERNåNDUSTR! Omndlaal 1848. T fldgrMudrj Rib^godt Donmsrk.Telfx 8 05 8 0Ttf. (05) 420255. Otro 18507 UDGtVETAF RtPENSER-SAMFUNDET ARLINa BOGTRYK


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above