Page 97

BIND 7

Et hjertesuk tra en gammel student. tmod Ptantagen, nord for gamle Ribe en bænk har stå't i flere snese år. At just den her blev sat, kan man begribe, når man den lille tur fra byen går. Domkirken, marsken, digets smalle stribe, alt det, der for vort Indre øje står, når ømt vi på vor barndoms Ribe tænker, vi skuer, når vi netop her os bænker. Direktør cand. pharm. Niels Peter Lauridsen o g hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rübner-Wissings legat for studenter fra Ribe Katedralskole. Af ovennævnte legat vil for året 1977 kunne uddeles et antal portioner som økonomisk støtte til videregående uddannelse af enhver art for »fattige, men flittige« studenter fra Ribe Katedralskole. Legatet uddeles ved Ripenser- Samfundets årsfest i Ribe i julen 1976. Ansøgningsskemaer kan rekvireres hos undertegnede ved indsendelse af stor svarkuvert (gerne A-5 format) adresseret og frankeret m. 1,50 kr. Legatansøgningerne skal være legatudvalget i hænde senest 20. okt. d. å. Legatudvatget Carl Rise Damkjær Adelgade 47, 1304 København K. 91


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above