Page 99

BIND 7

Memoriam^ Scoiae Ripensis \ x Anno Domini " \ y MDCCCLXLV^ N. N. En oversættelse til den latinske tekst på mindepladen kan læses i Ripenser-Bladet dec. nr. 1965: Til minde om Ribe Katedralskole i det Herrens år 1864. Det var den gang, da Kaj Rosenstand, Ripenser-Bladets dygtige redaktør, reddede Memoriam-bænken fra evig fortabelse, idet bænken på det tidspunkt efter sin halvtredsårige tilværelse havde mistet både sæde og ryg, som tidens tand havde bortgnavet. Rosenstand fik bænken retableret, så vi i dag kan se og bruge det minde, som en trofast Ribestudent satte sin skole. Der står lidt mere på pladen end ovenstående, nemlig et beskedent N. N. Det er ikke udtryk for anonymitet, men det betyder Nicolaj Nyholm, der blev student i 1865. Om ham har Rosenstand skrevet i et tidligere nummer af Ripenser Bladet (marts 1917), hvoraf redaktøren uddrager: Nicolaj Nyholm fødtes 1844 på Skå- rupgård ved Århus. Han fik sin meste skolegang i København, men det sidste år før studentereksamen tilbragte han i huset hos rektor Bendtsen i det gamle Puggård, der den gang var rektorbolig. Han blev dimitteret som privatist samtidig med, at en søn af rektor Behdt- sen tog studentereksamen ved skolen. Nyholm kom efter eksamen til København, men han blev evighedsstudent. Som ganske ung overtog han Nebbe- gård tæt vest for Hørsholm, men landbruget interesserede ham ikke særligt, han blev ved med at være astudent«, og det havde han råd til. Han tog livlig del i livet i Studenterforeningen, hvor proprietær Nyholm var velset. Da han afstod Nebbegård, flyttede han til København til en iøvrigt beskeden lejlighed. Nyholm kunne imidlertid aldrig glemme året i Ribe. Det stod i festglans for ham, og han omfattede alt, hvad der hørte til Ribe, med største kærlighed og interesse. Han foretog sine »minderejser« til Ribe, og da det i 1914 var 50 år siden, han første gang så Ribe, skænkede han Plantagen Memo- riambænken at opstille på det sted, hvor han første gang fra dagvognen så Ribe ligge udbredt foran sig, Bænken blev overdraget Forskønnelseskomiteen ved en fin frokost. I februar 1915 fejrede Heimdal 50 års fødselsdag, og Nyholm var med til festen, hvor han under et stort bifald holdt talen for damerne, noget han var ekspert i. Han blev ved denne lejlighed stærkt hyldet af studenterne ude ved bænken. Det var i de år, Ripenser-Samfundet blev stiftet og vel havde sin Idalder og her meldte proprietær Nyholm sig som selvskreven medlem. Han nævnes mange gange i foreningens gamle protokol, og han var aktiv ved foreningens fester som taler, som den glade giver ved punshesold eller som giver af gevinster til lotteri til støtte for bladet. Han var til det sidste en munter gamling, der kunne være ung med de unge. Han var en overmåde hjælpsom mand med et ædelt og varmt hjerte. Han døde i 1922, 78 år gammel. Bænken har med en enkelt afbrydelse stået i mange år i skovbrynet, og Ribe Katedralskoles elever tog bænken -til sig. Når de nye studenter kørte deres æresrunde, standsede de op ved Nyholms bænk, og Memoriampladen blev pudset. Kommende studenter: Følg en gammel students opfordring. 93


BIND 7
To see the actual publication please follow the link above