Page 13

web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2

Virksomheders ansvar for nedslidning Fremtiden dikterer et længere arbejdsliv for alle. Derfor er der øget behov for at både virksomheder, leverandører og medarbejdere tager ansvar for at modvirke nedslidning - særligt i de tunge håndværksfag ... Så hvordan fastholder virksomhederne sine medarbejdere og sikrer dem et godt langt arbejdsliv uden nedslidende belastninger med MSB (muskel-skelet besvær) til følge? Nedslidning er et massivt problem. Der skal tages hånd om det nu, og ingen kan sige sig fri. Det lange arbejdsliv kan sikres ved et bedre arbejdsmiljø. Bedre arbejdsmiljø er flere ting, det er planlægning, brug af tekniske hjælpemidler, ansvar, uddannelse, god trivsel, holdninger, holdningsbearbejdning- og ændring med mere. Den gode planlægning af arbejdsprocessen kan sikres ved at tænke så mange brugbare løsninger ind i projektet og arbejdsopgaven som muligt. Dette skal først og fremmest ske i projekteringen. Ingeniører og arkitekter, der tænker på arbejdsmiljøet, når de projekterer, er med til at mindske antallet af ulykker. Undersøgelser viser, at 1/3 af de ulykker der sker i dag på byggepladserne, sker som følge af dårlig projektering. Både projekterings- og udførelsesfasen skal tage hensyn til, at håndværkerne skal kunne anvende de tekniske hjælpemidler, der er på markedet og håndværkerne skal bruge dem, selvom det betyder, de måske skal udføre arbejdet anderledes end de plejer. Også leverandøren skal presses til at gøre mere – fx levere 15 kg sække og mursten på forhøjede paller. Holdningsbearbejdning- og ændring er også en vigtig spiller i bekæmpelsen af nedslidning. Den unge håndværker knokler på for at tjene mange penge i en god akkord. Han tænker ikke over, at han har et langt arbejdsliv foran sig. Det bør for håndværkeren handle om den samlede livsløn og ikke kun den fede årsindkomst, når man er 30 år. Virksomhederne skal og må sige fra, når håndværkere ikke benytter de tekniske hjælpemidler, der stilles til rådighed. Arbejdslivet handler ikke kun om penge, men også om, at mennesker skal kunne arbejde uden nedslidning gennem et langt arbejdsliv. Der skal arbejdes med medarbejdernes holdning til deres eget ansvar for eget velvære hele livet, alt andet har store konsekvenser for dem i fremtiden. Virksomhederne skal være bevidste om, at med alderen mindskes medarbejdernes kapacitet. Derfor kunne forebyggelse af nedslidning fx være tilbud om omskoling (uddannelse) til den enkelte medarbejder, så han kan skifte arbejdsopgaverne ud eller tage del i en rotation, som vil have stor indflydelse på MSB. Flere ideer skal på banen Ideer/løsningsforslag til debat  Kunne et tiltag være opvarmning før arbejdets start som en obligatorisk ting på byggepladserne?  Kan der indskrives i ansættelseskontrakterne, at medarbejderne skal dyrke motion to gange hver uge i egen fritid?  Skal virksomheder tilbyde sport i arbejdstiden?  Skal der afholdes samtaler med medarbejderne om, hvordan helbredet har det? Afgang fra branchen  Kun halvdelen af dem, der har en byggefaglig uddannelse, arbejder stadig i branchen, når de fylder 50  I alderen efter 50 er det kun hver tredje, der stadig arbejder i byggeriet  Mere end hver 10. bygningsarbejder er på førtidspension, når de fylder 60  Dem der fortsætter udenfor branchen er primært indenfor industri, transport eller erhvervsservice Aldring og træning Uanset hvem man er, falder ens fysiske formåen med alderen. Din fysiske form (kondition eller iltoptagelse) reduceres med ca. 1 % pr. år, fra du er i midten af 20-erne, mens muskelstyrken er på toppen ved 30 årsalderen og er omtrent halveret ved 75-årsalderen. Du kan dog selv mindske svækkelsen ved at være fysisk aktiv. Fysisk aktivitet kan ikke hindre aldringsprocessen, men den udsætter og reducerer konditionstabet. Fx har en 60-årig, som har trænet jævnt hele livet, omtrent samme kondition som en almindelig 25-årig. Træning kan vedligeholde muskelstyrke, muskelmasse og musklernes udholdenhed. Selvom du er fysisk aktiv på jobbet, er det ikke nok til at give træningseffekt. Derfor kan det være en god idé at træne ved siden af jobbet. Du bør både træne kondition og styrke for at få den bedste effekt. Forskning har også vist, at er du fysisk aktiv i din fritid, mindskes risikoen for at dø af hjerte kar-sygdomme. Det gælder især personer med hårdt fysisk arbejde. I kan også træne i fællesskab og fx deltage i DHL-stafetten eller firmafodboldturneringer. Ofte kan firmaet også opnå rabat i det lokale fitnesscenter. Kilde: sundhed.dk og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Kilde: AE-Rådet


web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2
To see the actual publication please follow the link above