Page 16

web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2

SIDE 12 Under Hjelmene nr. 1/2017 statere, af opfølgningen er med til at fastholde virksomhederne i den positive udvikling,” fortæller Almut Kaiser fra Dansk Byggeri. Vi tjener 5-10% mere Mere end 60 virksomheder har på nuværende tidspunkt gennemført et Bedre Bundlinje forløb. Det betyder også, at der efterhånden er skabt nogle rigtigt gode datasæt, der dokumenterer effekten af indsatsen. Og gennemgår man resultaterne, så er det ikke bare de økonomiske fordele, der springer i øjnene. Det er også den lange række af arbejdsmiljøforbedringer, som også kommer virksomhederne til gode. ”Især kan man se, at når det kommer til rod og ryddelighed, så er der nogle hurtige gevinster,” fortæller Almut Kaiser, Bedre Bundlinjes projektleder i Dansk Byggeri. ”Men på den længere bane påvirker metoden også i høj grad virksomhedens kultur omkring kommunikation og aftaler, og det har effekt i forhold til sikkerhed. Og hvis man ser endnu længere ud i ”Efter Bedre Bundlinje dagsforløbet kan jeg se, at vi tjener 5-10 procent mere på vores sager. Det gør vi ved at inddrage medarbejderne og fortløbende bruge forbedringsmetoden.” TØMRERMESTER MADS STADSGAARD. horisonten, påvirker det også trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.” Medarbejderne involveres Forudsætningen for at få forbedringsforløbet til at køre i virksomheden er, at man som ledelse er interesseret i at involvere medarbejderne – og i at give dem øget ansvar. Tilsvarende AF MORTEN BROE BICHEL er succesen betinget af, at medarbejderne også ønsker at engagere sig. De primære målsætninger for projektet er, at der skal skabes bedre samarbejde, øget produktivitet og en bedre bundlinje for både mester og medarbejdere. Men erfaringerne viser altså også, at arbejdsmiljøet vinder på den konto. I Bedre Bundlinje tilbyder konsulenterne virksomhederne et gratis dagsforløb, hvor alle relevante medarbejdere er til stede. En konsulent fra hver af organisationerne deltager, og dagforløbet afholdes typisk i skurvognen, hvor svende, ledelse og arbejdsmænd er til stede på lige fod. I løbet af dagen lærer deltagerne at dokumentere de områder og processer i virksomheden, hvor tingene kan gøres bedre. Inden dagsforløbet har der typisk været et forudgående møde med folkene fra Bedre Bundlinje, hvor der er sket en forventningsafstemning med virksomheden, og et par uger efter dagsforløbet følger man op sammen med virksomheden og medarbejderne. Praktisk og balanceret ”Jeg kan godt lide den meget praktiske tilgang til det. Værktøjerne er meget ligetil, og alle kan forstå dem – uanset om man er tømrer eller projektleder. Det hele er meget praktisk anvendeligt,” fortæller Carlo Chow, der er bestyrelsesformand og økonomichef i Daurehøj Erhvervsbyg A/S. Virksomheden er en af de godt 60 virksomheder, der har været igennem et Bedre Bundlinje forløb. Organisationerne fremhæver også, at virksomhederne er glade for, at både arbejdsgiver og medarbejderside er repræsenteret, når konsulenter møder virksomhederne: ”Det er en af de helt klare meldinger, som vi får, når vi kommer ud” siger Michael Dalsgaard, der er konsulent i 3F. ”Der er ingen tvivl om, at det er med til at sikre, at både mester og svend føler sig hørt og får tilgodeset deres behov.” Opfølgning For at holde fast i den positive udvikling i virksomheden og for at sikre forankring, afholdes der – som sagt – en opfølgning på virksomheden. ”Her får vi styr på, hvad der er sat i gang, og hvad der mangler at blive gjort. Vi ved jo godt, at det kan være svært at indføre nye rutiner i en virksomhed, der er præget af travlhed og fokus på kunder og opgaver. Men vi kan i hvert fald kon- Bedre Bundlinje forbedrer også arbejdsmiljøet Der er et solidt samspil mellem en forbedret virksomhedsøkonomi og arbejdsmiljøet. Det dokumenterer Bedre Bundlinje i sin tredje version, hvor konsulenter fra 3F og Dansk Byggeri tilbyder et gratis dagsforløb, der sætter gang i helt håndgribelige forandringer i virksomheden Hvad forhindrer os i at gøre det bedre? Hvor kan vi sætte ind? Dokumentation og resultater Sp ild 7 strømme Overproduktion Transport Ventetid Overforædling Lager Fejl og mangler Bevægelser Uudnyttet viden Forudgående arbejde Information Mandskab Plads Materaler Materiel Ydre forhold Dette er de seneste resultater, som kommer fra de medvirkende virksomheder i Bedre Bundlinje. På figurerne ses tydeligt, at halvdelen af de ’forhindringer’, der er for at udføre arbejdet optimalt, handler om, at der er en masse uudnyttet viden i virksomheden. I forhold til løsningerne ligger de primært i at arbejde med øget information, ligesom det forberedende og forudgående arbejde også skal prioriteres højere. På den baggrund konkluderer organisationerne, at der er virkelig meget at hente på både bundlinje og arbejdsmiljø, da de gevinster først høstes efter et stykke tid. På den kortere bane – og mens projektet kører - oplever virksomhederne i højere grad, at de får glæde af ting, der kan knyttes til pladsen, materialerne, fejl og mangler. ”På Bedre Bundlinje dagsforløbet arbejdede vi med optimering af lager og plads. Vi spottede hurtigt nogle forbedringer, som vi er ved at implementere. Fremadrettet kan vi spare mindst en årsløn.” CHRISTIAN ANDREASEN, NORDJYSK GRUNDVANDSSÆNKNING. Du kan se meget mere om Bedre Bundlinje på hjemmesiden www.bedrebundlinje. dk Her kan du blandt andet læse om metoden, om andre virksomheders erfaringer, om arrangementer, om værktøjer - og se film om projektet. Det er også muligt at tilmelde sig via hjemmesiden. Der er forskellige krav i forbindelse med deltagelse. Blandt andet medlemskab af Dansk Byggeri og 3F. Du kan også se mere ved at scanne denne QR-kode. Dokumentation og resultater Sp ild 7 strømme Overproduktion Transport Ventetid Overforædling Lager Fejl og mangler Bevægelser Uudnyttet viden Forudgående arbejde Information Mandskab Plads Materaler Materiel Ydre forhold Deltagerne dokumenterer områder og processer, der kan forbedres.


web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2
To see the actual publication please follow the link above