Page 19

web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2

SIDE 15 Under Hjelmene nr. 1/2017 Opfølgning på emnet ’Arbejdsmiljørepræsentanten’, som var tema i sidste nummer af Under Hjelmene. AMR er en vigtig rolle i virksomhedens arbejdsmiljøprofilering, og her er synlighed vigtig Arbejdsmiljørepræsentanten er med til at skabe værdi. Med andre ord: Arbejdsmiljørepræsentanten tjener penge. For når kollegerne støtter op om deres repræsentant, og repræsentanten får lov til at repræsentere, og være netop den bannerfører for arbejdsmiljøet, som vi gerne vil ha’ – så kan det blive rigtigt godt! Det har vist sig mange steder, at det kan være en proces at få AMR-rollen i spil som den værdiskaber, den faktisk kan være. At bruge AMR som et aktiv og en styrke i virksomheden sker dog først, når tilliden til AMR-rollen bliver synlig. Altså når kollegerne og virksomheden bakker op om og støtter AMR i dagligdagen. En platform til AMR Hos Züblin A/S har de valgt, at der skal synlighed til for at få alle til at tage ejerskab. ”Kend din AMR” er et af tiltagene for at få synliggjort og italesat rollen. AMR’s ansvar er blevet meldt ud til alle, og så ligger der en forpligtelse fra kolleger og ledelse om at skabe den platform, som AMR kan arbejde på. Den platform er nødt til at være synlig. Det betyder ikke, at AMR skal stille sig op på en ølkasse og råbe ud til folk. Det betyder, at der er et klart og tydeligt ansvarsområde, som AMR står på mål for, og det ved både kollegerne og ledelsen. Det er rigtigt vigtigt. AMR har brug for input AMR deltager i sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder. Her er det AMR, der taler om udfordringer og forbedringer. De udfordringer og løsninger, AMR har med her, har han med fra kollegerne. Fra jer, der har valgt ham. AMR er også med til at udrede og undersøge nærvedhændelser og ulykker. Og også her har AMR brug for hjælp og input fra kollegerne. Ligesom det er vigtigt, at AMR har de værktøjer, de skal bruge – fx til at undersøge ulykker og uønskede hændelser. Brug jeres Arbejdsmiljørepræsentant, vi bliver alle sammen tryggere, når vi ved, at der er styr på arbejdsmiljøet. AMR’erne er klædt på til at skabe værdi ude i projekterne. Grøn hjelm og vest lavet til dem, så alle kan se hvem de er (og se dem vi gerne vil ha’ de skal være….) Inden den 1. juni 2017 skal alle etiketter for kemikalie-produkter være mærket efter CLP-reglerne (Classification, Labelling and Packaging), og de syv gamle kendte orange faresymboler bliver skiftet ud med ni nye rød/hvide farepiktogrammer. Signalord De gamle farebetegnelser, som lokalirriterende, sundhedsskadelig m.m., der står under de orange faresymboler, forsvinder. Der indføres et nyt begreb, som er signalord, der beskriver graden af fare ved et kemikalie. Der er to, som er ”Fare” og ”Advarsel”, og ”Fare” angiver den største fare. Risiko- og Sikkerheds-sætninger forsvinder R-sætningerne erstattes af faresætninger, som hedder H-sætninger (Hazard), og S-sætningerne erstattes af sikkerhedssætninger som hedder P-sætninger (Precautionary). Udskiftning Brugere af produkterne skal huske, at de lovpligtige ArbejdsPlads- Brugsanvisninger (APB’erne) skal udskiftes med nye reviderede fra leverandørene, og at emballage med kemiske blandinger med gammel mærkning ikke er gyldig efter denne dato og skal bortskaffes. Husk, at medarbejdere skal informeres om betydningen af de nye symboler. Brug jeres arbejdsmiljørepræsentant … AMR = Synlighed, synlighed, synlighed … Arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR’erne) mødes hver 3. måned, på tværs af deres afdelinger. Her taler vi om AMR rollen og værdier. AMR’erne får tøj, hjelme og ”værktøjer” så de kan løse deres opgaver – og så de er synlige i dagligdagen, for alle vores kolleger; danske, tyske og polske. Nye farepiktogrammer AF LINDA HANSEN AF ANDERS ØSTRUP MØLLER


web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2
To see the actual publication please follow the link above