Page 20

web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2

SIDE 16 Under Hjelmene nr. 1/2017 Påbud – påbud – påbud Arbejdstilsynet (AT) har i slutningen af 2016 afgivet nogle påbud, som kan være vigtig viden for alle. Det ene påbud drejer sig om adgangsveje. En bygherre fik påbud om at udbedre mangler i plan for sikkerhed og sundhed. AT skriver: Byggepladstegning skal løbende opdateres, således at det er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt at færdes på byggepladsen, og så den ansvarlige entreprenør for etablering og rengøring/vedligeholdelse af adgangsvejene kan opfylde sine forpligtigelser. Det andet påbud handler om valg af arbejdsmiljørepræsentant. En entreprenør er blevet påbudt at få valgt en arbejdsmiljørepræsentant, da der er beskæftiget mere end 5 ansatte i 14 dage. Tredje påbud omhandler nedstyrtningsfare fra et rullestillads. AT skriver: To ansatte arbejdede med opsætning af loftsplader. Arbejdet foregik fra rullestilladser. Stilladserne var kun forsynet med rækværker på gavle og den ene side. Der lå materialer på stilladsdæk, og der var oplag af materialer med mere på gulvet i arbejdsområdet. I denne sag vil AT tillige vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give den en bøde. AF NIELS ERIK DANIELSEN … arbejdet er i konstant forandring Modelfoto: Problemer med adgangsveje udløste påbud. Modelfoto: Et andet påbud blev givet på grund af manglende arbejdsmiljørepræsentant. Modelfoto: Husk at være ekstra opmærksom på sikker- heden, når du arbejder på rullestillads.  Stadig for mange ulykker i byggeriet Ny statistik fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har offentliggjort nye tal for arbejdsskader. For byggebranchen ser det stadig skidt ud. Mens der i 2013 og 2014 var fald i arbejdsskader på hhv. 2,4 og 3,1% var der i 2015 en stigning på knap 10% og i 2016 en stigning på 6%. De alvorlige ulykker, dem med mere end 3 ugers fravær, faldt også i 2013 og 2014 med hhv. 4,5 og 6%, men i 2015 steg de med 2,6% og i 2016 med 7,5%. Beskæftigelsen steg kun med 3,8% Så det går altså den gale vej. Bøder for dårligt arbejdsmiljø 57% af alle de bøder, der er givet de sidste 4 år for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, er givet til byggebranchen, selvom branchen kun udgør 6% af arbejdsstyrken i Danmark. Både tallene for ulykker og tallene for bøder viser, hvor alvorligt det står til med sikkerheden i byggebranchen. De nye tal gav i april en del omtale i medierne, og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtalte i den forbindelse, at det er nødvendigt at skærpe Arbejdstilsynets indsats i byggebranchen og afviste ikke, at der skal tilføres flere midler. Det er godt med signalerne fra ministeren, men det er samtidigt nødvendigt, at alle byggeriets parter tager ansvar med tiltag, der kan gøre branchen mere sikker at arbejde i. AF FLEMMING HANSEN Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 2011-2016 inden for bygge- og anlægsbrancherne fordelt på branchegrupper Antal ulykker 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 01 Anlægsarbejde 622 650 620 617 649 707 3.865 02 Opførelse og nedrivning af byggeri 2.288 2.403 2.301 2.215 2.515 2.636 14.358 03 Færdiggørelse af byggeri 1.629 1.650 1.669 1.615 1.717 1.834 10.114 03 Bygge og anlæg 4.539 4.703 4.590 4.447 4.881 5.177 28.337 Procentuel årlig ændring 3,6 -2,4 -3,1 9,7 6,1


web 276128_Under hjelmene 1-2017 v2
To see the actual publication please follow the link above