Page 11

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

TEMAU N D E R H J E L M E N E Nr. 2/2016 Arbejdsmiljørepræsentanten I kamp for en fælles sag! Eller en lus mellem to negle? I dette nummer af Under Hjelmene retter vi fokus mod arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og de regler, opgaver, dilemmaer, kvalifikationer osv., som knytter sig til dén rolle. Fungerer det i dagligdagen? Reglerne for organisering af arbejdsmiljøarbejdet blev ændret i 2010. Men har det ført til forbedringer? Og fungerer rollen som arbejdsmiljørepræsentant overhovedet i dagligdagen på byggepladsen? Og hvordan kan det være, at rollen som arbejdsmiljørepræsentant har svært ved at opnå samme status som tillidsmandshvervet? Arbejdsmiljørepræsentanten varetager en fælles interesse for både arbejdstager og arbejdsgiver – nemlig at fremme det gode arbejdsmiljø. Men risikerer han selv at havne i en klemme? Manglende respekt fra to sider Arbejdsmiljørepræsentanten oplever ofte en manglende respekt fra både arbejdsgiverne (fordi de ikke har valgt vedkommende til jobbet) og fra arbejdstagerne (som kan anklage vedkommende for at gå arbejdsgiverens ærinde) eller blot beskylde vedkommende for at være ”bussemand”, når han eller hun håndhæver regler- ne. At blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant anses af mange for ikke at være attraktivt. Og af og til bliver arbejdsmiljørepræsentanten valgt, fordi ingen andre vil eller gider. Dette sikrer på ingen måde, at byggepladsen får den bedst kvalificerede til jobbet. Samtidig er jobbet som arbejdsmiljø- repræsentant ét af de ganske få jobs, som man kan besætte uden at have faglige kvalifikationer inden for området. Et stort og vigtigt ansvar Først efter at man er valgt til jobbet, får man nogle få dages uddannelse, hvorefter det forventes, at man kan varetage et fagligt udfordrende hverv. Et hverv, som udover det store arbejdsmiljøfaglige område også kræver ledelseskendskab, selvstændighed, gåpå mod, evner til at motivere kolleger, evnen til at samarbejde med byggeplads og virksomhedsledelse samt andre faggrupper. Vi ser nærmere på AMR’s rolle i dette tema.


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above