Page 12

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

Samarbejde skaber bedre arbejdsmiljø Hos Håndværkergården i Odense arbejder ledelse og medarbejdere sammen om et bedre arbejdsmiljø. Senest har der været fokus på asbest, og arbejdsmiljørepræsentanten skal på kursus i pcb og bly, ligesom han har været på kursus i vinterforanstaltninger. - Det er kun ved mindre opgaver, vore medarbejdere kan komme i kontakt med asbest. Når det gælder større entrepriser, entrerer vi med et miljøsaneringsfirma, så vi er sikre på, arbejdet udføres af folk, der er uddannet til det, siger afdelingschef Jan Olsen hos Håndværkergården i Odense. - Hvis vore egne folk arbejder med miljøskadelige materialer, gør vi, hvad vi kan for at sikre dem. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere får en viden om, hvad der kan være skadeligt for deres helbred, og at de ved, vi går ind for, at de bruger værnemidler eller hjælpemidler, der giver et bedre arbejdsmiljø, siger han og tilføjer: - Forholdene skal være i orden her i firmaet. Derfor har ledelsen i samarbejde med fællestillidsmanden haft alle formændene til møde, hvor en konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bambus) fortalte om den nyeste viden om miljøskadelige materialer på byggepladsen. Sikkerhed og asbest Skulle det alligevel ske, at en medarbejder kommer i kontakt med skadelige stoffer, opretter Håndværkergården et dokument om hændelsen. Dokumentet er tilgængeligt i 40 år enten i firmaet eller i Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljørepræsentant Kent Jensen bekræfter, at samarbejdet omkring arbejdsmiljø virker. - Vi går meget op i sikkerheden, og asbest er et fokusord i firmaet. Jeg har været på asbestkursus i Horsens, for det er vigtigt, jeg som arbejdsmiljørepræsentant ved, hvor vi kan risikere at møde asbest, og hvad vi skal bruge af værnemidler. Firmaet bakker fuldt op om arbejdsmiljøkurserne, siger Kent Jensen. Ingen arbejdsskader i 2015 Efter kurset er der mange flere kolleger, der spørger ham til råds, og som direkte effekt af det samlede fokus på asbest og arbejdsmiljø i det hele taget, er alle firmaets støvsugere blevet opdateret. Kent Jensen har ligeledes planer om at få en konsulent fra Bam-bus på besøg på et tidspunkt, hvor alle medarbejdere alligevel er samlet. - Og så vil jeg arbejde for, at alle lærlinge kommer på et endags asbestkursus, så de er godt rustet til at stå på egne ben, siger Kent Jensen. Som det næste skal han og en kollega på kursus i pcb og bly, og han har netop afsluttet et kursus i vinterforanstaltninger. En sidegevinst ved Håndværkergårdens fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed er, at virksomheden kom ud af 2015 uden arbejdsskader. Modtagelse af nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Hvordan bliver man modtaget og introduceret som nyvalgt AMR? Er det den helt store velkomst med flag og banner, eller bare en besked om at møde op til arbejdsmiljømøderne på byggepladsen eller i firmaet? Hos Petri & Haugsted bliver nyvalgte AMR budt velkommen med en skrivelse, der fortæller om arbejdsopgaverne, så de får en bedre forståelse for arbejdet, og som klæder dem bedre på. AMRs opgave er bl.a. sammen med arbejdsmiljøorganisationen at tale om, hvordan de kan få resten af arbejdsområdets ledere og medarbejdere til at være opmærksomme på deres egen og andres sikkerhed og sundhed. Som AMR skal de føle sig som en del af arbejdsmiljøorganisationen, hvor de er repræsenteret i det arbejdsmiljøudvalg, de er valgt ind i, og være med til de 4 årlige møder i udvalget, hvor man drøfter og følger op på udvalgets opgaver. I skrivelsen står bl.a: ”Jeg er valgt af mine kollegaer til at sætte fokus på sikkerhed og sundhed. Det betyder ikke, at det er mig, der skal lave alt det praktiske arbejde. Jeg skal bare sørge for, at det bliver gjort.” AmR er ikke politibetjente, der konstant skal banke deres kolleger oven i hovedet, men en iagttager, der ved, hvor de skal gå hen og få hjælp, hvis der er problemer. De skal virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget. Husk at modtage din AMR med åbne arme. AMR er der for at hjælpe dig. AF LINDA HANSEN Forholdene skal være i orden her i firmaet, siger afdelingschef Jan Olsen, Håndværkergården, der tidligere har fået 3F Bygningsarbejdernes diplom Godt Arbejde. Arbejdsmiljørepræsentant Kent Jensen ved det skab, hvor folkene kan hente værnemidler. Der er opbakning til arbejdsmiljøkurser. Næste gang skal Kent Jensen have ny viden om pcb og bly. AMO skal undersøge alle ulykker og nærved-ulykker for at finde årsagen og sikre, at det ikke sker igen.


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above