Page 13

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

Hvad siger reglerne? I firmaet  I firmaer med 10 eller flere ansatte skal der være en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det er arbejdsgiverens pligt at oprette den  På byggepladser, der varer mindst 14 dage, skal firmaet også oprette en AMO  En AMO består af mindst 1 leder/arbejdsgiver og mindst en repræsentant for de ansatte, kaldet en arbejdsmiljørepræsentant (AMR)  AMO i firmaet skal tage sig af firmaets eget arbejdsmiljø (arbejdsgange, APV, ulykker, sygefravær, rådgivning om indkøb af værktøj, m.m.) På byggepladsen  På byggepladser med under 10 ansatte skal arbejdsmiljø og sikkerhed koordineres af de enkelte arbejdsgivere  På byggepladser med flere end 10 ansatte skal bygherren sørge for, at der afholdes sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger mindst hver 14. dag. Både arbejdsgiver/leder og repræsentanter for de ansatte (AMR) skal deltage  Der skal tages referat af møder, som skal omdeles til de deltagende og til evt. tillidsrepræsentanter  AMO på byggepladsen skal koordinere sikkerheden på byggepladsens fællesområder (adgangs- og færdselsveje, oplagspladser, orienteringslys m.v.), og der hvor firmaernes aktiviteter påvirker hinanden (samtidigt arbejde, farligt arbejde m.m.) Valg af arbejdsmiljørepræsentant (AMR)  De ansatte skal vælge en AMR på byggepladsen, når der er 5 i sjakket  De ansatte skal vælge en AMR i firmaet, når der er 10 ansatte  Alle ansatte uden ledelsesfunktioner kan vælges som AMR  Alle ansatte uden ledelsesfunktioner i hele firmaet har stemmeret til valg af firmaets (fælles) AMR  Alle firmaets ansatte på byggepladsen har stemmeret til byggepladsens AMR  Valget skal meddeles firmaet, som skal sørge for tilmelding til kursus  Valget gælder i 2 år, eller til AMR’s ophør i firmaet eller på byggepladsen  Firmaet udpeger selv ledelsens repræsentant(er) i AMO Krav til uddannelse  Der kræves ingen forkundskaber for at blive valgt til AMR  AMR (og ledere i AMO) skal have gennemgået et 3-dages kursus indenfor de første 3 mdr. efter valget  Indenfor det første funktionsår skal AMR tilbydes 2 dages supplerende uddannelse. Denne skal være tilbudt og kunne være påbegyndt senest 9 mdr. efter valget og være afsluttet senest 12 mdr. efter valget  I hvert efterfølgende funktionsår skal AMR tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse, som skal afholdes indenfor året Hvad skal AMO?  Sørge for at der udføres tilstrækkelig oplæring og instruktion  Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og imødegå evt. risici  Deltage i byggepladsens sikkerhedsmøder og -runderinger  Påvirke den enkelte til god sikkerhedsadfærd  Undersøge ulykker og sundhedsskader og sørge for, at de ikke sker igen  Arbejde med firmaets APV  Gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse, der vurderer forrige års arbejde og lægger planer og mål for det kommende år  Holde sig orienteret om regler om arbejdsmiljø bl.a. via uddannelse  Rådgive arbejdsgiveren om spørgsmål af betydning for arbejdsmiljøet Illustrator: Lars-Ole Neistgaard Scan QR-koden og hent ”Signalement af en arbejdsmiljørepræsentant” og print ud som plakat: Men selvfølgelig skal du gribe ind, hvis du ser noget, der er galt.


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above