Page 16

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

Tool-Trucken kørte ind på skolerne SIDE 12 Under Hjelmene nr. 2/2016 ”Pust liv i din hverdag” ModulBad i Ringsted, Arbejdsmedicinsk gennemførtes i uge 38 og 39. Den 22. september var der et arrangement på virksomheden ModulBad om KOL med oplæg af arbejdsmediciner Rolf Petersen. KOL er en af de største helbredstrusler i verden. Sygdommen skyldes ofte påvirkning af støv, gasser og opløsningsmidler samt tobak, der generer lungerne. Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 320.000 danskere har KOL. Der dør ca. 3.600 årligt i Danmark af KOL. Og 15 % - 19 % af KOL-tilfældene er arbejdsbetingede. Blandt ikke- rygere er det ca. 30 %, der er Klinik, Ringsted Kommune og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemførte sammen en oplysningsindsats om lungesygdommen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Kampagnen hed ”Pust liv i din hverdag” og Fra venstre mod højre ses - Finn Bjørn-Hansen, ModulBad, Maria Trærup, KOL Kompetencecenter, Eva Pilt Astrup, Ringsted Kommune, Rolf Petersen og Anja Huusom, Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse. Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse fortæller om farerne ved KOL. arbejdsbetingede. Det var noget af det, der var arbejdsmedicinerens budskab. Rolf Petersen opfordrede til at få et lungetjek, hvis du gennem længere tid (mere end to måneder) oplever et eller flere af følgende symptomer: hoste – enten tør eller med slim, pibende eller hvæsende vejrtrækning og hvis du bliver mere forpustet end dine jævnaldrende, når du bevæger dig, fx når du går på trapper eller løber efter bussen. Mere information om KOL på kampagnens hjemmeside www.pustliv.dk  ModulBad og Betonelementer ejes af CRH Concrete A/S, som beskæftiger ca. 1.100 medarbejdere fordelt på 11 fabrikker i hele Danmark. Kontaktpersoner: Finn Bjørn-Hansen, ModulBad, Tlf. 7637 7470 Sundhedskonsulent Eva Pilt Astrup, Ringsted Kommune, Tlf. 2278 4791 Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse, Tlf. 2485 6455 Niels Erik Danielsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Tlf. 4133 6673 Maria Trærup, KOL Kompetencecenter, Tlf. 9356 6084 Tool-Trucken har indtaget Danmark PensionDanmark og Byggeriets Arbejdsmiljøbus har været rundt på landets erhvervsskoler med fokus på fysik, helbred og teknisk grej til forbedringer af arbejdsmiljøet. På skolerne er der et behov for at udbrede kendskabet til forskelligt teknisk grej og værktøj, som fx vinduesløftere, stenvogn og fliselæggerstole og give faglærerne og skolernes ledelse inspiration til, hvordan man kan integrere arbejdsmiljøet i den faglige undervisning. En stor lastbil fyldt med grej til at forbedre arbejdsmiljøet samt sygeplejersker og fysioterapeuter til at instruere og vise forebyggende øvelser mod nedslidning. Det er, hvad landets kommende håndværkere har kunnet møde på deres skole i efteråret, når Tool-Trucken kørte ind på skolerne. Samtidig har turen også været brugt til at fortælle om den sundhedsordning, der ligger i PensionDanmark. Den giver gratis behandling på en del områder, samtidig med at man har mulighed for at kontakte sin sundhedsordning, hvis man har mistanke om, at man er ved at få en varig skade. På de første 4 uger af turen besøgte Tool-Trucken 16 skoler i Jylland og havde besøg af ca. 3.000 elever, faglærere og andre med tilknytning til skolerne. Tool-Trucken bemandes af konsulenter fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus og sygeplejersker og fysioterapeuter fra PensionDanmark. Derudover har rigtig mange leverandører valgt at tage med på dele af turen rundt i landet, hvilket gør, at der er mange forskellige værktøjer at se på. Tool-Truck turen slutter den 9. december i København og har på turen besøgt 30 skoler i hele landet. AF PETER KIRKEGAARD Oplysningsindsats om KOL Se mere på facebook her: Se mere på: tool-truck.dk


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above