Page 18

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

I tre dage er der fokus på arbejdsmiljø SIDE 14 Under Hjelmene nr. 2/2016 Lærlingeprojektet Målene med projektet er at:  medvirke til at nedbringe antallet af ulykker og andre skader, der sker på grund af rod og uorden  intensivere brugen af tekniske hjælpemidler i branchen og dermed at mindske både ulykker og langvarig nedslidning  bistå med at alle erhvervsskoler har undervisningskompetencer til at understøtte undervisning i tekniske hjælpemidler, der er relevante for de enkelte fag  medvirke til at erhvervsskoler har adgang til relevante tekniske hjælpemidler til brug i undervisningen  tilbyde fagrelevant motionsundervisningsmateriale til skolerne  understøtte at praktikvirksomheder i højere grad indarbejder faste rutiner omkring introduktion, instruktion, tilsyn og mentorordninger. AF PETER KIRKEGAARD Hvis du er lærling på en byggeplads, har du måske jævnligt tænkt over, hvorfor har jeg ikke lært noget om sikker brug af rundsav eller korrekt opstilling af bukkestillads på skolen? Det kan være fordi, der ikke har været særlig meget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på skolen. Det vil parterne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) og Pension- Danmark gerne rette op på. Lærlingekonsulenterne vil i 2017 arbejde på, at skabe bedre kontakt mellem praktikvirksomheder og skolerne, og konsulenterne vil supplere det eksisterende undervisningsmateriale til faglærerne med materialer, som praktikvirksomhederne direkte kan bruge i deres lærlingeinstruktion. Det suppleres med information og materialer om brug af tekniske hjælpemidler, fokus på oprydning og orden, både i værkstedet og på byggepladsen. Der er også en plan om at udvikle et kort motionsprogram, som skolerne kan anvende direkte til lektionerne, hvor der ligesom i folkeskolerne er kommet et krav om motion i undervisningen. Konsulenterne i Lærlingeprojektet er Peter Røntved Andersen, (Østdanmark) som kan kontaktes på pra@bam-bus.dk, mobil: 60379931 og Kent Jørgensen, (Vestdanmark) som kan kontaktes på kej@bam-bus.dk, mobil: 36141408. Årets Sikre Faglærer I Under Hjelmene nr. 10 skrev vi om Christian Lauridsen og Jon Bagge, i dette nummer skriver vi om Erik Hansen, EUC Syd, Sønderborg og Michael Petersen, EUC Sjælland, Næstved. De vandt også prisen som Årets Sikre Faglærer 2016. Hvordan er det gået siden? Erik siger: - Jeg blev promoveret en del, både på og udenfor skolen. På nyhedsskærmen ved hovedindgangen dukkede mit kønne ansigt og omtale op i lang tid, indtil jeg bad om at blive pillet af. Nu sidder hædersbeviset på værkstedskontoret sammen med et diplom fra en elevkonkurrence tilbage i 2009, hvor eleverne i anledning af uge 43 (arbejdsmiljøuge), havde lavet et vinderprojekt om adfærd og attitude. Arbejdsmiljøugen er noget særligt på EUC Syd. I tre dage er der fokus på arbejdsmiljø. De fleste lærere og elever er inddraget, og der bliver produceret småfilm om arbejdsmiljø og sikkerhed, som går videre i en intern konkurrence. Bevidstheden bliver på den måde stille og roligt større og større, slutter Erik Hansen Michael Petersen kom ind som ny faglærer for 2½ år siden. Michael har også en filosofi om, at eleverne skal se og opleve det rigtige arbejdsmiljø fra første dag. Det betyder, at de skal lære om forebyggelse og sikkerhed fra første dag. Han gør en dyd ud af, at få ”byggepladsen helt ind på skolen”. Han har siden kåringen til årets faglærer udbygget undervisningen med at tage elever med ud på sikkerhedsrundering på en større byggeplads i nærheden af skolen. Så drøfter vi det vi ser, hvad man skal være opmærksom på, og hvad man kan gøre ved det, slutter Michael Petersen. AF PETER KIRKEGAARD Michael Petersen i gang med vigtig in- Erik Hansen (midtfor) har ofte fat i de forskellige BAR-vejledninger. struktion.


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above