Page 19

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

Alle store firmaer skal stille med en sikkerhedsleder for hele entreprisen SIDE 15 Under Hjelmene nr. 2/2016 Arbejdsmiljøavis på Det Nye Universitetshospital Siden 2010 har der været projekteret, regnet, tegnet og bygget på DNU i Aarhus. I alle årene har der været stort fokus på at forebygge ulykker og skader, og senest har en arbejdsgruppe ”Task Force DNU” på tværs af fagene sat sig sammen og samlet gode input og eksempler på arbejdsmiljøforbedringer i en avis, som er udleveret til medarbejdere på pladsen. Avisen handler om, hvor man kan gøre en bedre indsats med 10 gode råd til sikkert arbejde, og specielt fokus på fald fra stiger, skæreskader med knive og øjenskader. - Vi har haft en skades- og ulykkesstatistik, som egentlig har holdt sig på målene (og på halvdelen af branchens ulykkesfrekvens), men i slutningen af 2015 og starten af 2016 så vi en stigning, siger arbejdsmiljø og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann. - Og det måtte vi finde ud af at gøre noget ved. Med Task Force DNU har vi sat et øget fokus på, hvad man skal gøre for at ulykker ikke sker. Task Forcen ser på tværs af fagene dybere ned i rapporteringen på de ulykker vi har, og har derefter udpeget tre områder, hvor der er god grund til at gøre en ekstra indsats, for at holde antallet af ulykker og skader nede. Som sidegevinst har det givet en god dialog mellem fagene, og det bidrager også til øget sikkerhed på byggepladsen. Helt generelt gør bygherre på DNU meget for at holde fanen højt på de krav, man har til projekterende og entreprenører: Alle storentreprenører skal stille med en sikkerhedsleder for hele entreprisen, inkl. even- tuelle underentreprenører. Der afholdes 4 timers sikkerheds- og opstartsmøder med dem, gennemføres kampagner et par gange om året. Den næste handler om fald og snubleulykker på adgangsveje. Det er 14 dage med særligt fokus på dette, hvor billeder deles på en Facebook-gruppe, og der er indbygget en konkurrence mellem de 10 byggefelter, hvor der præmieres både individuelt (fx kroophold og iPads) og kollektivt, hvor et byggefelt kan vinde frokost til alle. Samtidig præmieres der kun på gode ideer og tiltag – og ikke på lav ulykkesstatistik, da man er bange for, at det kan fremme snyd med registreringen af ulykker, forklarer Katrine, som også slutter af med en væsentlig pointe: - Jeg håber også, at vi med vores arbejde kan vise andre bygherrer, at hvor kontrakten gennemgås, og man drøfter, hvordan entreprenøren vil opfylde kravene. Man har identificeret 18 arbejdsprocesser, som er forbundet med stor risiko. På disse afholdes minimum en uge før procesopstartsmøde med deltagelse af sikkerhedsleder, koordinator B og de håndværkere, som skal udføre arbejdet. På mødet gennemgås detaljer i arbejdsprocessen, for at slå ned på eventuelle farlige situationer. -Vi skal væk fra, at vi ”gør som vi plejer”, siger Katrine, og derfor er det godt at gå arbejdsprocessen igennem. Der afholdes temadage om fx alternativ til stiger, mindre støv og unge/lærlinge, og der det giver rigtig god mening at holde fanen højt og seriøst ville et godt arbejdsmiljø gennem hele projektet. AF PETER KIRKEGAARD i Aarhus På hospitalsbyggeriet i Aarhus oplevede man en stigning i skades- og ulykkesstatistikken i starten af 2016 – og det ville man bare ikke acceptere. Se avisen her: (Scan QR-koden) Se facebookgruppen her: (Scan QR-koden) Katrine von Schimmelmann Husk også sikkerheden på lageret! AF CARSTEN BISGAARD Ikke kun byggepladsen giver sikkerhedsmæssige udfordringer. Mange håndværkere henter ofte varer selv på virksomhedens lager, og fokus på sikkerheden gælder også på lageret! FÆRDSEL PÅ LAGERET  Anvend sikkerhedssko og synlighedsvest.  Følg afmærkningen der adskiller gående og kørende trafik.  Brug kun gaffeltruck, hvis du har certifikat og tilladelse. STABLING I OG UDTAGNING FRA REOLER Stabling i reoler skal ske nedefra og op, sådan at man ikke skal ind under paller med varer for at hente sine egne varer. Udtagning fra reoler skal ske oppefra og ned. Du kan se vejledningen på flam.dk REOLER  Tjek hvor megen vægt lagerreolerne er godkendt til, og tjek at de er i god stand. Dvs. at alle skruer er isat, at vangerne er på plads og at reolerne ikke er skæve eller påkørt. LØFT  Brug hjælpemidler når varer skal løftes eller transporteres, eks. løftegrej på lageret, sækkevogn el.lign. Tag de øverste varer først. Brug sækkevognen – også på de korte Tjek vægtgrænserne for lagerreolen. distancer.


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above