Page 2

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

En anmeldelse til Arbejdstilsynet endte med ros og skulderklap SIDE 2 Under Hjelmene nr. 2/2016 De gode hjælpemidler skal bruges – hvis vi skal arbejde, til vi er 70 år På byggepladsen i Middelfart var man også godt klar over, at de fliser, der skulle lægges, var af en sådan størrelse og vægt, at der skulle anvendes tekniske hjælpemidler. Egentlig er fliserne ikke så tunge, at de ikke kan håndteres, men når man kommer ned i knæliggende og i udstrakt stilling, kan man sagtens mærke belastningen, siger den ansatte på fotoet, René Christensen. Formand, Christian Knudsen, og sjakket gik derfor i gang med at undersøge markedet for et egnet teknisk hjælpemiddel. Efter søgning og afprøvning af flere forskellige hjælpemidler, fandt de frem til en løfter fra AL VAC. Derudover brugte man også fliselæggestol, da der stadigvæk var en del knæliggende arbejde. AF PETER ORBY Fuld vinterinddækning UNDER HJELMENE Under Hjelmene er byggebranchens avis om arbejdsmiljø. Bladet er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F, og det er finansieret af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Har du forslag til næste nummer af Under Hjelmene, så send en mail til Morten Bichel på mb@kombic.dk Det betaler sig at gøre tingene rigtigt I tømrervirksomheden Flemming Schrøder a/s fik man sig en behagelig overraskelse, da en svær opgave og en anmeldelse til Arbejdstilsynet endte med ros og skulderklap. Opgaven var umiddelbart direkte til at tage fat på, da tømrermester sig om at udskifte et større tag, men det viste sig snart, at der var brugt asbest-materialer til den underste del af det gamle tag. ”Jeg var med det samme klar over, at der var en lang række ting, som vi skulle tage højde for, når vi skulle fjerne de asbestholdige beboerne i området og i forhold til miljøet,” siger Jimmy Schrøder. For at få hold på arbejdsmiljø-udfordringen i forbindelse med opgaven, kontaktede Jimmy Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Det var konsulent Lars Olsen fra arbejdsmiljøtjenesten, der satte sig ind i situationen, og som derefter kunne rådgive medarbejderne og Jimmy om, hvordan opgaven kunne løses forsvarligt. ”Derefter kunne vi så gå i gang med at indrette byggepladsen. Og alting gik sådan set meget fint. Alligevel fik vi besøg af Arbejdstilsynet, efter at de tilsynsførende fra AT har været rundt på pladsen og snakket med medarbejderne, så kontakter de os, med stor ros for både arbejdsmiljø og indretning af pladsen. Så det synes jeg faktisk og som ender med at blive løst på en god måde – med stor ros fra Arbejdstilsynet,” siger Jimmy Schrøder. Kim Borch Dansk Byggeri Flemming Hansen 3F Ib Nielsen 3F Pia Enemærke Becker HHM A/S Linda Hansen Petri & Haugsted A/S Mette Bach Christensen C.G. Jensen Carsten Bisgaard Icopal Kenneth B. Barlev I. Anker Andersen A/S Lars Kjøller-Block A. Villadsen ApS Jimmy Schrøder første gang hørte om den. Det drejede materialer. Både i forhold til medarbejderne, i forhold til der havde modtaget en anonym anmeldelse. Men er en rigtig god historie, der starter med en vanskelig opgave, AF MORTEN BICHEL Anders Østrup Møller Züblin A/S Peter Kirkegaard Byggeriets Arbejdsmiljøbus Morten Bichel Chefredaktør Kirstine Green Redaktør Mette Møller Nielsen Ansvarshavende redaktør, Dansk Byggeri Rosendahls Layout og design Rosendahls Tryk, 70g offset Oplag 37.000 På en byggeplads i Middelfart skulle der lægges 2000 kvadratmeter fliser. Fliser der målte 60 x 60 cm vejede 8,6 kg stykket og skulle lægges af et sjak fra firmaet KG Hansen & Sønner A/S. Firmaet har i flere år afholdt opstartsmøder på deres byggepladser, hvilket blandt andet har skærpet opmærksomheden på brug af tekniske hjælpemidler. Opstartsmøderne er en vigtig del af byggeprocessen og det er her, at både byggeledelsen, formænd og sjakkene skal involveres i de gode løsninger, siger arbejdsmiljøleder fra KG Hansen & Sønner A/S, Anna- Grethe Callesen. På to byggepladser i Københavnsområdet, nemlig på NOVO i Måløv og Bispebjerg Hospital i København, har bygherren valgt at totalinddække byggeriet med det danske system ”Sitecover”, som er et engelsk ord for ”pladsoverdækning”. Sitecover er en totalinddækning, der kan overdæk- ke en hel byggeplads med et frit spænd på 86 x 86 meter. Længere spænd kræver understøtning. Sitecover kan forsynes med et antal traverskraner med samme løfteevne som en tårnkran og en frihøjde på 25 meter under krogen. Med overdækningen kan man arbejde alle vinterdage, hvis der samtidig varmes op. Nedbør undgås helt. Ydersiderne er lavet af en særlig dug, og materialer til pladsen kan leveres gennem en rulleport. Sitecover løser dermed mange problemer samtidig: Vinterforanstaltninger efter Bygningsstyrelsens regler, be- skyttelse af de ansatte efter arbejdsmiljølovens regler, man undgår byggeskader pga. nedbør eller frost, og det kan beskytte mod tyveri. Sitecover kan opstilles på 1-3 dage afhængig af størrelsen og giver efter producentens beregninger en samlet besparelse på vinterbyggeri på 7%. AF FLEMMING HANSEN


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above