Blodigt!

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

Nogle blev sminket med blod SIDE 19 Under Hjelmene nr. 2/2016 Vælg det rigtige stillads Stilladser anvendes af mange håndværkere til mange formål, fordi der i branchen og hos Arbejdstilsynet er en generel opfattelse af, at stilladser er gode og sikre tekniske hjælpemidler, når der skal arbejdes i højden. Men det kræver klare overvejelser og beslutge Fald i ulykker ved hjælp af kursus alle i, hvordan de ønsker, der skal arbejdes med arbejdsmiljø i HP Byg, og få en forståelse af vigtigheden af at passe på sig selv – både på kort og langt sigt. Dagene bød på snakke om risikovurdering af hverdags situationer, at være opmærksom på hinanden, hvordan man gennem planlægning af løft Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i efteråret gennemført en særlig indsats overfor bygherrer, rådgivere og entreprenører om korrekt valg og brug af stilladser Det er HP Bygs mål, at alle i virksomheden skal blive bedre til at tænke og håndtere arbejdsmiljø og sikkerhed i deres hverdag. Derfor blev der i sensommer/efterår, sidste år, afholdt workshops for alle håndværkere. I hold à 25 mand, 2 mandage i træk, hjalp Life2Save håndværkerne rundt om emnerne Adfærdssikkerhed, Psykisk arbejdsmiljø og Ergonomi. Et kursus, som blev tilpasset virksomheden, men som stadig kunne gå ind under AMU-kursus betingelserne. Der var stort fokus på, at deltagerne blev involveret, og det skete blandt andet ved, at nogle blev sminket med blod, når der var snak om ulykker ved gruppeopgaver og fysiske øvelser. Formålet med kurset var at inddra- ninger om, hvad stilladset skal bruges til. Ellers kan det betyde både ulykker og en masse problemer med fx adgang til, brug af og transport på stilladset. Bygherren og rådgiveren skal beslutte, hvordan man fx har tænkt sig at montagearbejdet på facaden, tagarbejdet, materialeafsætning og transport ind på etagerne, murerarbejde, vinduesmontering, pudsearbejde osv. skal foregå. Kontakt mellem rådgiver, stilladsfirma og håndværkere er dernæst lige så vigtig, da der altid skal ske justeringer og ændringer af stilladset undervejs i byggeriet, og det skal være aftalt, hvem der arbejder hvor på hvilke tidspunkter. Sidst, men ikke mindst, skal hovedentreprenør aftale med de enkelte fagentrepriser, hvordan og hvorledes fæl- lesstilladser anvendes, herunder hvem der har ansvar for ændringer og kvalitetssikring af disse og fordeling af udgifter på entrepriserne. Det er disse forhold, som der er set på i efterårets indsats, og sideløbende med indsatsen på byggepladserne er der afholdt fire møder rundt i hele lankan passe på sin krop og meget andet. Resultatet blev udarbejdelsen af HP Bygs 10 grønne arbejdsmiljøregler – 10 fokus punkter fremsat af HP Bygs medarbejdere. I vinter blev stort set samme kursus oversat til polsk, og alle HP Bygs polske facadepudsere fik muligheden for at vende deres hverdag og få nye VÆLG DET RIGTIGE STILLADS HAR DU ANSVAR FOR ET BYGGERI SOM BYGHERRE, PROJEKTERENDE ELLER ENTREPRENØR? SÅ ER DER MANGE FORDELE VED AT VÆLGE DET RIGTIGE STILLADS FRA STARTEN. LÆS MERE HER: KORREKTESTILLADSER.DK ER DU ENTREPRENØR, OG BRUGER DU EN STILLADSOPSTILLER SOM UNDERENTREPRENØR? Så skal du forholde dig til: • om du selv vil bestemme den konkrete indretning, eller om du vil beskrive arbejdet så præcist, at stilladsfirmaet det, hvor deltagerne har kunnet diskutere og udveksle erfaringer om korrekt valg og anvendelse af stilladser. AF PETER KIRKEGAARD kan gøre det for dig • hvordan du vil sørge for, at der bliver ført tilsyn med stilladset, så eventuelle ændringer bliver foretaget korrekt og eventuelle fejl bliver rettet. Ansvaret for, at stilladset er opstillet forsvarligt (understøtning, forankring osv.) ligger alene hos opstilleren. Har du har ladet stilladsopstilleren bestemme den præcise indretning, er det stilladsopstillerens ansvar, at stilladset er opstillet og indrettet, så det kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det ændrer dog ikke ved, at du som arbejdsgiver også har ansvaret for, at arbejdet på stilladset kan udføres forsvarligt. ER DU ENTREPRENØR, OG OPSTILLER DU DIT EGET STILLADS? Så skal du sikre dig: • at stilladset er forsvarligt opstillet og indrettet, • at dem, der opstiller det, har den nødvendige uddannelse • at dem, der skal arbejde fra det, kan gøre det sikkert. Du skal være opmærksom på, at der er særlige stilladsregler for opmuringsarbejde, tagarbejde, vinduesmontage og andet arbejde i højden. VIDENTJENESTE FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE Se mere om indsatsen på korrektestilladser.dk FAKTA HP Byg Entreprenørvirksomheden HP Byg A/S er blandt Nordjyllands største bygningsentreprenører med hovedsæde i Aalborg. HP Byg beskæftiger 100 - 125 medarbejdere, og geografisk løser virksomheden opgaver i hele landet – dog primært i Nordjylland. Eksempel på Go – NoGo situation fra websiden korrektestilladser.dk input. Det øgede fokus betød, at HP Byg i sidste halvår havde en halvering i ulykkesfrekvensen og et fald på hele 87 % i fraværsfrekvensen. De store fald kan nok ikke kun tilskrives kurset fra Life2Save, men ingen tvivl om, at det skabte en anden bevidsthed om arbejdsmiljø hos den enkelte. AF SØREN FIIL VISBY


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above