Page 4

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

SIDE 4 Under Hjelmene nr. 2/2016 Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til forbedringer. Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan. Skriv til Under Hjelmene via vores hjemmeside www.under-hjelmene.dk Hvad betyder din arbejdsmiljørepræsentant for dig? Kabelarbejder Kasper Hansen: - Det er rart, der er en ude i marken, som har vores synspunkt, og passer på os. Kabelarbejder Carsten Olsen: - Han giver mig en sikkerhed i hverdagen, og hvis jeg har et sikkerhedsmæssigt spørgsmål, kan jeg altid ringe. Brolægger Morten Uhde Christensen: - Det er min makker, og vi snakker problemer og spørgsmål undervejs, hvis de opstår. Han finder svar, hvis han selv er i tvivl, og alle ved hvem de skal spørge, og det gør arbejdet lettere. VOXPOP Hvilke opgaver og arbejdsmetoder kan bringe din sikkerhed i fare? Og hvordan sikrer du et godt og langt arbejdsliv – både mentalt, kollegialt og fysisk? Hvis du befinder dig i en virksomhed med mere end 10 ansatte, skal der udpeges en arbejdsmiljørepræsentant (AMR). AMR er primus motor for, at du og dine kollegaer får indflydelse ved at samarbejde med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Har din arbejdsplads mere end 35 ansatte, er det arbejdsmiljøudvalget (AMU), som planlægger og koordinerer sikkerheden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Men hvad går det mere præcist ud på? Hvad arbejder arbejdsmiljørepræsentanterne egentlig med? Hvor ofte vælges de? Og hvad er deres ansvarsområder? Og hvad betyder det for dig at have en arbejdsmiljørepræsentant? Det er nogle af de spørgsmål, vi undersøger i denne udgave af DebatMan. I entreprenørvirksomheden Petri & Haugsted AS fra Rødovre afholder Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 4 årlige møder. Det fungerer rigtig godt, da mange problemer bliver taget i opløbet frem for på ét årligt møde. Vi har spurgt tre medarbejdere i Petri & Haugsted: Hvad betyder din arbejdsmiljørepræsentant for dig? Arbejdsmiljøudvalgene består i Petri & Haugsted af:  en formand, der altid er afdelingslederen eller den daglige leder  minimum 1 arbejdsleder valgt af og blandt arbejdsleder i afdelingen, eller udpeget af ledelsen  minimum 1 arbejdsmiljørepræsentant valgt af og blandt afdelingens timelønnede  evt. fagknyttet ekspert  en arbejdsmiljø- og kvalitetsstyringsansvarlig Hvert arbejdsmiljøudvalg er hos Petri & Haugsted ansvarlig for:  afdelingens daglige arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde  vedligehold af kortlægninger og APV arbejdet  varetagelse af de tilknyttede afdelingers interesser indenfor kvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø.


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above