Page 5

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

SIDE 5 Under Hjelmene nr. 2/2016 I gummistøvlernes tegn! Adgangs- og transportveje Nu er den våde tid over os! Der skal derfor opfordres til at overveje allerede nu, hvad der skal gøres af tiltag for at sikre ordnede forhold på byggepladserne! Hvis der startes på en fornuftig måde, ender det som regel godt, hvorimod hvis der startes forkert, giver det tit problemer, utilfredshed og et dårligt slutresultat! Skal vi prøve at gøre en indsats for at plukke de lavthængende frugter. Det burde være muligt at forbedre arbejdsforholdene med forholdsvis små tiltag, hvis alle vil være med til at gøre en indsats fx ved adgangsforhold, udgravninger og mudder på pladserne. Ved adgangs- og transportveje er det vigtigt at overveje, hvordan de gående adskilles fra den kørende trafik, så der ikke opstår farlige situationer, hvor de ”bløde” aktører på en byggeplads kan komme til skade ved mødet med bakkende lastbiler eller andre tunge køretøjer! I planlægningsfasen er det vigtigt at udarbejde en konkret plan for, hvordan adskillelsen skal foregå, så adgangsforholdene kan etableres som noget af det første, når der møder folk ind på pladsen. For øvrige oplysninger kan der henvises til BAR-BA branchevejledning om ”Færdsel på byggepladsen – Adgangs og transportveje”. Udgravninger Det skal overvejes, hvordan folk kan komme ned i en udgravning. Det er ikke tilladt at gøre det som vist på billedet ved brug af en stige, der ovenikøbet er for kort! Der skal etableres trapper med gelænder, så faldrisikoen mindskes! Mudder og pløre Den sidste ting jeg vil nævne er mudder/ pløre på pladserne. Kan der gøres noget for at fjerne eller begrænse mudder/pløre på pladserne? Det mener jeg, der kan og her er nogle bud på evt. løsninger. Tiltag med at bortskaffe overfladevand (dræn, pumper), eller planere lidt sten/ral ud på pladsen, så der er noget andet end mudder at færdes på. Det er meget slidsomt for bevægeapparatet at bevæge sig, når der konstant hænger mudder/pløre på fodtøjet, eller hvis man skal trække fødderne fri af underlaget, for hvert skridt der skal tages. Det er almindelig viden, at når man bliver træt falder produktiviteten. Det må derfor være i alles interesse at optimere det terræn, man skal færdes på. Det er ikke nødvendigt, at tingene skal udføres som vist på billedet, hvor de ligefrem er nødt til at grave hinanden fri af mudderet. Snævre udgravninger En anden ting der forholdsvis let kan ordnes, i de fleste tilfælde, er for snævre udgravninger. Når maskinen alligevel er i gang, burde det ikke være det store problem at grave mere ud, således at anlægs- og byggefolkene undgår dårlige arbejdsstillinger, fx vrid i hofter og ryg og skæve løft. Det er nødvendigt med plads nok, hvis arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ifølge AT-vejledning påhviler det entreprenøren, ved mindre udgravningsarbejder, at foretage den nødvendige planlægning. Man må desuden ikke oplagre den udgravede jord på kanten af udgravningen. Dette giver ekstra tryk på jordkanten, og faren for at jorden skrider ned i udgravningen, bliver meget stor. Er det ikke muligt at grave med anlæg, skal der foretages den nødvendige afstivning, dette forhold bør altid indgå i planlægningen. Det burde kunne gøres bedre. I 2016 behøver der ikke at blive bygget i gummistøvlernes tegn! Det skal vi gøre bedre, hvis det skal være attraktivt at blive bygningshåndværker. Kan vi få det til at se anderledes ud i 2016/2017, end det gjorde i 2015? AF IB NIELSEN. Kan vi få det til at se anderledes ud i 2016/2017?


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above