Page 6

Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB

Ergonomi … det er gamle vaner, der skal brydes SIDE 6 Under Hjelmene nr. 2/2016 Projekt ”Pas på kroppen” Et af de store risikoområder for arbejdsmiljøet i entreprenørbranchen er ergonomi og nedslidning. frem til forebyggende foranstaltninger til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. Der vælges en arbejdsproces, som i første omgang er brolægning. Brolæggerne arbejder både med retablering efter kabelgravning samt nye anlæg. Der udvælges 2 steder, hvor opgaven/ processen kan kortlægges. ArbejdsmiljøCentret vil følge via foto/ video og dialog, og kortlægger de valgte processer. Der observeres på:  arbejdsstillinger; kroppens stilling, rækkeafstand, stående/siddende arbejde  planlægning; pladsforhold, tid, tempo, variation, hjælpemidler, vægt af redskaber, holdning og vaner Ergonomi i CG Jensen i forhold til nedslidning. Med den information skulle alle byggepladsens timelønnede igennem et mindre træningsprogram, hvor de fik gennemgået de relevante øvelser iht. de arbejdsopgaver, som de udførte. De fik lagt et personligt program med øvelser, de skulle lave derhjemme. Alt var frivilligt, og de fik udleveret en orange gymnastikbold. De fleste tog godt imod tiltaget, og de fandt hurtig ud af, at det ikke var så nemt at lave øvelserne og bruge den orange bold. AF METTE BACH CHRISTENSEN Arbejdsmiljøorganisationen hos Petri & Haugsted AS har søgt Arbejdstilsynets 50/50 pulje til et ergonomiprojekt, hvor Arbejdstilsynet betaler halvdelen af rådgiverbetalingen. Projektet hedder Pas på kroppen og har til formål at analysere arbejdsopgaver i dybden, både hvad angår arbejdsstillinger og processer, for at nå CG Jensen A/S har sat ergonomi på dagsordenen på vores byggepladser. Ledelsen kunne se, at flere og flere timelønnede havde problemer med knæ, ryg og generel nedslidning, og folkene benyttede derfor kiropraktorhjælp eller lignende for at få hjælp til deres skader. Så vi måtte prøve noget, selvom dette ikke er det nemmeste, da det er gamle vaner, der skal brydes. Idéen om at få en fysioterapeut rundt på nogle udvalgte byggepladser opstod for at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver vores timelønnede havde, og hvordan det påvirkede dem  de 7 strømme; ydre forhold, materialer, information, forudgående aktiviteter, mandskab, plads, materiel Der udpeges en arbejdsgruppe, og ArbejdsmiljøCentret udarbejder et op- læg med fokusområder til forbedringer, som bruges på et arbejdsgrup- pemøde, hvor der diskuteres konkrete idéer til forbedringer. Arbejdsgruppe/AMO udvælger og konkretiserer idéer. Fx ændret planlægning, nye hjælpemidler, nye vaner og nye teknikker. Derefter bliver idéerne bredt ud blandt medarbejderne, og der bliver løbende overvåget og justeret, hvis idéerne skal tilrettes. Hvis resultatet er færre arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser har det været alle pengene, tiden, kræfterne og anstrengelserne værd. AF LINDA HANSEN Sundhed er sat på dagsordenen, og CG Jensen A/S arbejder videre med flere forskellige løsninger i firmaet for både timelønnede og funktionærer. Pas på dig selv! Brug 2 minutter Hos Icopal er ergonomi kommet på dagsordenen. En ergoterapeut har instrueret tagdækkerne i at nedsætte de fysiske belastninger. Og det er der kommet nogle rigtig gode og konkrete tips ud af, som her vises af medarbejderne Ole og Thomas. Èt af de bedste råd er: Husk at varme op til – og strække ud efter – hårdt manuelt arbejde. Det forhindrer skader pga. ”kolde” muskler eller fastlåste arbejdsstillinger. Resultaterne er klare: Medarbejderne oplever øget velbefindende i arbejdsdagen. AF CARSTEN BISGAARD Ole: ”Vælte biler”. Bøj forreste ben, det bagerste er strakt. Læg kropsvægten fremover og mærk udspænding af lægmuskel – skift ben. Hold strækket i 20 – 30 sekunder. Ole strækker begge arme lige op! Gab gerne, det giver ilt til hjernen og udspænding af den øverste del af ribbensmusklerne. Hold strækket i 20 – 30 sekunder. Thomas: Stræk begge arme lige op og lav sidebøjning. Mærk strækket i hele siden – alle ribbensmusklerne. Skift mellem de to sider. Hold strækket i 20 – 30 sekunder. John Jørgensen Morten Christiansen Ronnie Lübcke


Under Hjelmene 2-16 FINAL WEB
To see the actual publication please follow the link above